Proff
Proff

Aalinvest AS

Org nr930 157 732
AdresseHerregårdsveien 8, 1168 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-030-7
Leder annen godtgjørelse--22-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt1 8801 7621 8891 6021 602
Sum driftsinntekter1 8801 7621 8891 6021 602
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader343434340
Herav kun lønn30----
Ordinære avskrivninger151147134134134
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4543462841
Driftsresultat1 6501 5371 6751 4061 427
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt95701075321
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt23212
Sum finansinntekter97731095523
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2-000
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader2-000
Resultat før skatt1 7461 6101 7841 4611 450
Sum skatt479367363366354
Ordinært resultat1 2661 2431 4211 0951 096
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 2661 2431 4211 0951 096
Ordinært utbytte1 000800800800400
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte1 000800800800400
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler5 6306 0376 0666 2816 391
Tomter, bygninger og annen fast eiendom2 5882 7382 4992 6332 767
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---00
Sum varige driftsmidler2 5882 7382 4992 6332 767
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer3 0423 298-3 6483 624
Sum finansielle anleggsmidler3 0423 2983 5663 6483 624
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer0----
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 3033186491 7681 017
Sum Kasse/Bank/Post1 3033186491 7681 017
Sum omløpsmidler1 3033186491 7681 017
Sum eiendeler6 9336 3556 7158 0497 408
Aksje/Selskapskapital1001001001 8001 800
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1001001001 8001 800
Sum opptjent egenkapital2 1861 9202 7193 0982 803
Annen egenkapital2 1861 9202 7193 0982 803
Sum egenkapital2 2862 0202 8194 8984 603
Sum avsetninger til forpliktelser---00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 3301 3301 4821 6341 786
Langsiktig konserngjeld0----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1 3301 3301 4821 6341 786
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter19191212-
Ordinært utbytte1 000800800800400
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte1 000800800800400
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 8181 8181 238339265
Sum kortsiktig gjeld3 3173 0052 4131 5171 019
Sum gjeld4 6474 3353 8953 1512 805
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 9336 3556 7158 0497 408
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Aalinvest AS

Org nr 930 157 732

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo