Proff
Proff

Adma AS

Org nr911 612 364
Telefon908 02 092
AdresseStorgata 27, 3210 Sandefjord

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 2241 141995
Leder annen godtgjørelse--91313

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter7 1876 1866 2675 1613 964
Annen driftsinntekt254750717696679
Sum driftsinntekter7 4416 9366 9845 8564 643
Varekostnad293611935901940
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader5 3334 6604 3923 3842 761
Herav kun lønn4 5473 9733 8012 9122 409
Ordinære avskrivninger63111979794
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 214921574680537
Driftsresultat538634986793311
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt0101662
Sum finansinntekter0101662
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader00100
Sum annen finanskostnad00100
Sum finanskostnader00100
Resultat før skatt5386441 002799314
Sum skatt12114221917873
Ordinært resultat417503783622240
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat417503783622240
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler95158155252322
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler17202225-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler78139132227322
Sum varige driftsmidler95158155252322
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer813600623545433
Konsernfordringer-----
Sum fordringer882652665584473
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 5621 4392 9161 771762
Sum Kasse/Bank/Post1 5621 4392 9161 771762
Sum omløpsmidler2 4452 0913 5812 3551 235
Sum eiendeler2 5392 2493 7362 6071 557
Aksje/Selskapskapital4040404040
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital4040404040
Sum opptjent egenkapital5515342 0311 248627
Annen egenkapital5515342 0311 248627
Sum egenkapital5915742 0711 288667
Sum avsetninger til forpliktelser062--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld06200
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld924011810488
Skyldig offentlige avgifter624521503417263
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 104971825620466
Sum kortsiktig gjeld1 9481 6691 6621 319890
Sum gjeld1 9481 6751 6641 319890
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 5392 2493 7362 6071 557
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Adma AS

Org nr 911 612 364

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo