Proff
Proff

Aksla Eiendom AS

Org nr995 957 957
Telefon458 52 592
AdresseNordbygdsvegen 700, 2636 Øyer

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-00-0
Leder annen godtgjørelse-0000

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter441 8070100
Annen driftsinntekt1 4651 23716571563
Sum driftsinntekter1 5093 04416581563
Varekostnad2342412--
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader0507577-
Herav kun lønn0446668-
Ordinære avskrivninger182188229216210
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader821360288970514
Driftsresultat2722 205−579−682−161
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt17-000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter17-000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0--014
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader0--014
Resultat før skatt2892 205−579−682−175
Sum skatt-122--0
Ordinært resultat2892 083−579−682−175
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2892 083−579−682−175
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag1 500----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler9302 2492 4371 9791 673
Tomter, bygninger og annen fast eiendom9302 2312 3951 9131 673
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler0184265-
Sum varige driftsmidler9302 2492 4371 9791 673
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer3601 61835-
Konsernfordringer-----
Sum fordringer4081 65131317
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2831 217269317400
Sum Kasse/Bank/Post2831 217269317400
Sum omløpsmidler6912 868272330417
Sum eiendeler1 6205 1172 7092 3092 089
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital9432 4432 4432 4432 443
Sum innskutt egenkapital1 0432 5432 5432 5432 543
Sum opptjent egenkapital−826154−1 929−1 350−668
Annen egenkapital-154---
Sum egenkapital2172 6976141 1931 875
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld209019328
Skyldig offentlige avgifter1163−6−156-
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 5042 0452 1001 179186
Sum kortsiktig gjeld1 4032 4202 0951 116214
Sum gjeld1 4032 4202 0951 116214
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 6205 1172 7092 3092 089
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Aksla Eiendom AS

Org nr 995 957 957

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo