Proff
Proff

Austevoll Apotek AS

Org nr998 327 954
AdresseBekkjarvik Torg, 5397 Bekkjarvik

God faglig og personlig service i lyse og moderne lokaler i Bekkjarvik Torg. God helse er viktigere enn alt annet. Vi som jobber her er stolte av vår fagkunnskap, og vi holder oss oppdaterte på nye produkter og medisiner. Du skal være sikker på at vi kan vårt fag og være trygg på at du får det du skal ha.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--9621 0361 128
Leder annen godtgjørelse--4--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter14 12713 56315 04415 89014 694
Annen driftsinntekt471115498
Sum driftsinntekter14 13113 56915 05416 04414 793
Varekostnad10 94610 14611 64211 84810 823
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4 5423 4143 1823 2973 330
Herav kun lønn3 5262 5632 3982 4962 537
Ordinære avskrivninger7794909082
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader385446559876868
Driftsresultat−1 818−530−419−68−310
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-011
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter0-011
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad7382113
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader100382113
Resultat før skatt−1 919−568−440−67−312
Sum skatt000062
Ordinært resultat−1 919−568−440−67−373
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−1 919−568−440−67−373
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler000-0
Sum anleggsmidler1390166256310
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1390166256310
Sum varige driftsmidler1390166256310
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager1 1061 2121 2221 4501 191
Kundefordringer332725260432391
Konsernfordringer-----
Sum fordringer443819325491440
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post6432 181286484356
Sum Kasse/Bank/Post6432 181286484356
Sum omløpsmidler2 1924 2121 8332 4251 987
Sum eiendeler2 2044 3021 9992 6812 297
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital−3 552−1 634−1 065−625−558
Annen egenkapital00---
Sum egenkapital−3 522−1 604−1 035−595−528
Sum avsetninger til forpliktelser000--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-0196393589
Annen langsiktig gjeld-0196393589
Sum langsiktig gjeld00196393589
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 0873 1521 0242 1601 588
Skyldig offentlige avgifter384350225354290
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld3 8442 0511 265--
Annen kortsiktig gjeld412352325370358
Sum kortsiktig gjeld5 7265 9062 8382 8842 236
Sum gjeld5 7265 9063 0343 2762 825
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 2044 3021 9992 6812 297
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Austevoll Apotek AS

Org nr 998 327 954

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo