Proff
Proff

Brainify AS

Org nr916 270 216
AdresseRådhusveien 8, 1940 Bjørkelangen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--836794920
Leder annen godtgjørelse--2219424

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter6 5257 3866 2236 5806 279
Annen driftsinntekt0100330-
Sum driftsinntekter6 5257 4866 2576 5806 279
Varekostnad1 5771 7411 6371 7072 076
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4 1394 0283 0793 7553 294
Herav kun lønn3 4293 4262 6753 144-
Ordinære avskrivninger41461134727
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 3411 235887954884
Driftsresultat−572437539117−2
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00113
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt4422-
Sum finansinntekter44233
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad15112242
Andre finanskostnader24133-
Sum annen finanskostnad24133-
Sum finanskostnader17525262
Resultat før skatt−58543651694−2
Sum skatt0120148261
Ordinært resultat−58531536868−3
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−58531536868−3
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte109800---
Sum utbytte109800---
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler----0
Sum anleggsmidler31479101184210
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler995476171197
Sum varige driftsmidler995476171197
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler2525251313
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler21525251313
Sum varelager-----
Kundefordringer7669438841 1161 230
Konsernfordringer-----
Sum fordringer7751 0428841 2041 244
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post308491 415648233
Sum Kasse/Bank/Post308491 415648233
Sum omløpsmidler8051 8912 2991 8521 477
Sum eiendeler1 1201 9702 4002 0361 687
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital5757575757
Sum opptjent egenkapital−1425521 037669566
Annen egenkapital05521 037669566
Sum egenkapital−856091 094726623
Sum avsetninger til forpliktelser---64
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00064
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld292236226305327
Skyldig offentlige avgifter480580506563276
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte109800---
Sum utbytte109800---
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld432425421413419
Sum kortsiktig gjeld1 2051 3611 3061 3051 061
Sum gjeld1 2051 3611 3061 3111 065
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 1201 9702 4002 0361 687
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Brainify AS

Org nr 916 270 216

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo