Proff
Proff

COOP Midt-Norge SA

Org nr938 786 054
Telefon400 01 290
AdresseHaakon VII's gate 9, 7041 Trondheim

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn5 5185 3735 2674 8994 590
Leder annen godtgjørelse502493519641540

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter8 051 4838 244 1268 273 2286 242 4655 949 399
Annen driftsinntekt279 969266 289245 482213 647176 696
Sum driftsinntekter8 331 4528 510 4158 518 7106 456 1126 126 095
Varekostnad6 381 7486 497 1496 517 0764 947 0394 717 566
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader951 982975 775953 740802 685720 721
Herav kun lønn784 018823 548803 654672 124593 118
Ordinære avskrivninger177 628166 075161 413147 292149 777
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader566 442572 100532 430422 090388 842
Driftsresultat253 652299 316354 051137 006149 189
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt108 825241 955222 699261 82117 281
Sum finansinntekter108 825241 955222 699261 82117 281
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader317 09943 34442 15638 29037 423
Sum annen finanskostnad317 09943 34442 15638 29037 423
Sum finanskostnader317 09943 34442 15638 29037 423
Resultat før skatt45 378497 927534 594360 537129 047
Sum skatt42 69868 724104 61051 78736 300
Ordinært resultat2 680429 203429 984308 75092 747
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 680429 203429 984308 75092 747
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill----77 142
Sum immaterielle midler134 979103 65971 56775 92377 142
Sum anleggsmidler3 186 3763 102 5722 723 3992 435 0742 264 156
Tomter, bygninger og annen fast eiendom1 993 8751 862 5121 762 7631 787 9501 731 197
Maskiner/anlegg/biler245 575207 732-97 519110 020
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--151 870--
Sum varige driftsmidler2 239 4502 070 2441 914 6331 885 4691 841 217
Aksjer/Investeringer i datterselskap649 465767 185199 130372 796248 965
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler120 482119 484538 069100 88696 832
Andre fordringer42 00042 000---
Sum finansielle anleggsmidler811 947928 669737 199473 682345 797
Sum varelager545 737505 095493 992413 565384 256
Kundefordringer68 94255 89650 02059 98845 555
Konsernfordringer-----
Sum fordringer171 291190 954130 199140 206119 904
Sum investeringer4 522 0335 636 0474 261 0053 150 8122 974 749
Kasse/Bank/Post946 725323 275881 595614 556684 785
Sum Kasse/Bank/Post946 725323 275881 595614 556684 785
Sum omløpsmidler6 185 7866 655 3715 766 7914 319 1394 163 694
Sum eiendeler9 372 1629 757 9438 490 1906 754 2136 427 850
Aksje/Selskapskapital4 786 553-24 79821 34520 156
Annen innskutt egenkapital-25 783-3 824 207-
Sum innskutt egenkapital4 786 55325 78324 7983 845 55220 156
Sum opptjent egenkapital-4 769 6504 339 144-3 522 224
Annen egenkapital-4 769 6504 339 144-3 522 224
Sum egenkapital4 786 5534 795 4334 363 9423 845 5523 542 380
Sum avsetninger til forpliktelser98 53888 79269 17164 26060 385
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner60 64565 80670 96776 13080 000
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld---013 500
Annen langsiktig gjeld---013 500
Sum langsiktig gjeld159 183154 598140 138140 390153 885
Gjeld til kredittinstitusjoner---1 952 858-
Leverandørgjeld417 683388 050292 247274 293320 954
Skyldig offentlige avgifter101 03096 423106 83389 11285 381
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3 834 2684 233 5383 516 819410 6142 284 252
Sum kortsiktig gjeld4 426 4264 807 9123 986 1102 768 2732 731 585
Sum gjeld4 585 6094 962 5104 126 2482 908 6632 885 470
SUM EGENKAPITAL OG GJELD9 372 1629 757 9438 490 1906 754 2156 427 850
Garantistillelser-----
Pantstillelser-1 304 8531 241 818--

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

COOP Midt-Norge SA

Org nr 938 786 054

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo