Proff
Proff

Dof Group Asa

Org nr930 053 112
AdresseAlfabygget 1, 5392 Storebø

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

LEDERLØNN

2023-122022-12
ValutaNOKNOK
Lønn--
Leder annen godtgjørelse--

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter30 0008 000
Annen driftsinntekt--
Sum driftsinntekter30 0008 000
Varekostnad--
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader5 000-
Herav kun lønn--
Ordinære avskrivninger--
Nedskrivning--
Andre driftskostnader49 0006 000
Driftsresultat−24 0002 000
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt206 0005 000
Sum finansinntekter206 0005 000
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad31 0001 000
Andre finanskostnader8 0006 000
Sum annen finanskostnad−12 00095 000
Sum finanskostnader19 00096 000
Resultat før skatt163 000−89 000
Sum skatt34 000-
Ordinært resultat129 000−89 000
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat129 000−89 000
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler--
Sum anleggsmidler8 544 0003 575 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--
Maskiner/anlegg/biler--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--
Sum varige driftsmidler--
Aksjer/Investeringer i datterselskap8 538 0003 569 000
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler6 0006 000
Andre fordringer--
Sum finansielle anleggsmidler8 544 0003 575 000
Sum varelager--
Kundefordringer52 00074 000
Konsernfordringer--
Sum fordringer58 00090 000
Sum investeringer--
Kasse/Bank/Post4 000203 000
Sum Kasse/Bank/Post4 000203 000
Sum omløpsmidler62 000293 000
Sum eiendeler8 606 0003 868 000
Aksje/Selskapskapital442 0001 000
Annen innskutt egenkapital--
Sum innskutt egenkapital6 365 0001 545 000
Sum opptjent egenkapital821 000−81 000
Annen egenkapital821 000−81 000
Sum egenkapital7 186 0001 464 000
Sum avsetninger til forpliktelser--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--
Langsiktig konserngjeld--
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld--
Annen langsiktig gjeld--
Sum langsiktig gjeld00
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld18 00022 000
Skyldig offentlige avgifter--
Kortsiktig konserngjeld93 000390 000
Annen kortsiktig gjeld1 309 0001 992 000
Sum kortsiktig gjeld1 420 0002 404 000
Sum gjeld1 420 0002 404 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD8 606 0003 868 000
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Dof Group Asa

Org nr 930 053 112

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo