Proff
Proff

Elektro 1 Tønsberg AS

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr984 668 910
AdresseSemsbyv. 110, 3170 Sem

Elektro 1 Tønsberg AS ble etablert i 2003 og er for tiden 10 ansatte. Vår beliggenhet på Sem gjør at vi har god tilgjengelighet både i Tønsberg og omegn for oppdrag lokalt og ellers i Vestfold. Vi kan tilby gode løsninger for alle typer oppdrag, enten ved egen opparbeidet kompetanse eller med støtte fra våre leverandører og samarbeidspartnere. Våre saksbehandlere holder et høyt faglig nivå, de er serviceinstilt og løsningsorienterte. Vi utfører elektroarbeider som nyinstallasjoner og rehabilitering av private boliger og næringsbygg.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--9461 1211 321
Leder annen godtgjørelse--129125126

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter37 66426 88330 75230 35228 691
Annen driftsinntekt−925511141084
Sum driftsinntekter36 73827 39430 89230 35228 775
Varekostnad16 3579 43412 29513 46512 551
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader13 33812 50112 99410 90910 920
Herav kun lønn10 92910 44411 1578 9339 117
Ordinære avskrivninger275298565510665
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 9692 7212 6452 8462 095
Driftsresultat3 7992 4402 3932 6222 545
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt186153
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-07810
Sum finansinntekter18681313
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0051116
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader0051116
Resultat før skatt3 8172 4462 3972 6242 543
Sum skatt840538528577583
Ordinært resultat2 9771 9081 8692 0481 960
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 9771 9081 8692 0481 960
Ordinært utbytte2 5003 6002 000-1 900
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte2 5003 6002 000-1 900
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler28398800
Sum anleggsmidler1 0741 3271 7441 6011 974
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00000
Maskiner/anlegg/biler00000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 0351 2771 6461 5761 949
Sum varige driftsmidler1 0351 2771 6461 5761 949
Aksjer/Investeringer i datterselskap00000
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1010101010
Andre fordringer0001515
Sum finansielle anleggsmidler1010102525
Sum varelager817766923746734
Kundefordringer6 8704 2343 5943 9284 466
Konsernfordringer-----
Sum fordringer7 7865 0674 3044 3015 417
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post7 5496 7969 3295 1164 258
Sum Kasse/Bank/Post7 5496 7969 3295 1164 258
Sum omløpsmidler16 15212 62914 55610 16310 408
Sum eiendeler17 22513 95616 30011 76312 381
Aksje/Selskapskapital200200200200200
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital200200200200200
Sum opptjent egenkapital3 3582 8814 5734 7042 657
Annen egenkapital3 3582 8814 5734 7042 657
Sum egenkapital3 5583 0814 7734 9042 857
Sum avsetninger til forpliktelser00021557
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--28136239
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld0028351296
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld3 3331 0802 1018081 983
Skyldig offentlige avgifter2 7822 2932 0502 1421 736
Ordinært utbytte2 5003 6002 000-1 900
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte2 5003 6002 000-1 900
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4 2243 4124 5173 1393 159
Sum kortsiktig gjeld13 66710 87511 4996 5089 229
Sum gjeld13 66710 87511 5276 8599 525
SUM EGENKAPITAL OG GJELD17 22513 95616 30011 76312 381
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6978283

Åpningstider

Ta kontakt

Mer info fra Forvalt

Elektro 1 Tønsberg AS

Org nr 984 668 910

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo