Proff
Proff

European Cruise Service AS

Org nr946 189 006
AdresseSkoltegrunnskaien 1, 5035 Bergen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 4001 2381 3991 3911 564
Leder annen godtgjørelse77166691

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter916 319105 495101 219761 297703 681
Annen driftsinntekt6604 0891 678290
Sum driftsinntekter916 979109 584102 897761 326703 681
Varekostnad847 97299 13295 144718 127664 517
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader32 29112 89915 66929 18526 227
Herav kun lønn27 82311 42713 54725 44322 734
Ordinære avskrivninger152268420415461
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader9 9954 8107 4039 3448 472
Driftsresultat26 569−7 524−15 7394 2554 004
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-101274752
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt04438984786
Sum finansinntekter6395223071 2031 032
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad898849250362830
Andre finanskostnader638816010333
Sum annen finanskostnad638816010333
Sum finanskostnader9739454263761 163
Resultat før skatt26 236−7 947−15 8585 0823 872
Sum skatt5 786−1 742−3 4691 126922
Ordinært resultat20 450−6 204−12 3893 9562 950
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat20 450−6 204−12 3893 9562 950
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler7883 8852 490515664
Sum anleggsmidler3 0435 5082 9801 2501 646
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler6748171416572
Sum varige driftsmidler6748171416572
Aksjer/Investeringer i datterselskap4747474747
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler2020202020
Andre fordringer34131119119210
Sum finansielle anleggsmidler2 1881 576319319410
Sum varelager-----
Kundefordringer63 82711 0628 99817 83022 004
Konsernfordringer-----
Sum fordringer97 99741 85237 47038 09444 756
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post5 7159505 1009 4792 936
Sum Kasse/Bank/Post5 7159505 1009 4792 936
Sum omløpsmidler103 71342 80242 57047 57347 692
Sum eiendeler106 75648 31045 55048 82349 338
Aksje/Selskapskapital5 0005 0005 0005 0005 000
Annen innskutt egenkapital1 2441 244525525525
Sum innskutt egenkapital6 2446 2445 5255 5255 525
Sum opptjent egenkapital8 763−11 687−5 4836 9062 950
Annen egenkapital8 763006 9062 950
Sum egenkapital15 007−5 4444212 4318 475
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner15 00015 00010 000--
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld15 00015 00010 00000
Gjeld til kredittinstitusjoner06 5924 87904 133
Leverandørgjeld52 74924 94319 50423 42024 947
Skyldig offentlige avgifter1 9887337082 0273 240
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld19 2036 4869 5509 8158 370
Sum kortsiktig gjeld76 74938 75435 50836 39240 863
Sum gjeld91 74953 75445 50836 39240 863
SUM EGENKAPITAL OG GJELD106 75648 31045 55048 82349 338
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

European Cruise Service AS

Org nr 946 189 006

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo