Proff
Proff

Felleskraft AS

Org nr978 684 769
Telefon928 65 492
AdresseNannestadvegen 214, 2030 Nannestad

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--0--
Leder annen godtgjørelse--0--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter810598301326355
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter810598301326355
Varekostnad212137310105
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn--0-0
Ordinære avskrivninger2186368--
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader361143159198191
Driftsresultat210178111959
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-0---
Sum finansinntekter-0000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-0-1-
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader-0-1-
Resultat før skatt210179111859
Sum skatt----0
Ordinært resultat210179111859
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat210179111859
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler82750527200
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler827255272--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler827255272--
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-250---
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-250---
Sum varelager-----
Kundefordringer1848318319114
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1949025326114
Sum investeringer250----
Kasse/Bank/Post79268180606340
Sum Kasse/Bank/Post79268180606340
Sum omløpsmidler348757204931454
Sum eiendeler1 1751 263476931454
Aksje/Selskapskapital140140140140140
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital140140140140140
Sum opptjent egenkapital−315−559−738−765−883
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital−175−419−598−625−743
Sum avsetninger til forpliktelser375125125441-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld3751251254410
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld483980429429428
Skyldig offentlige avgifter-482787−11
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld493529493600781
Sum kortsiktig gjeld9751 5579491 1161 198
Sum gjeld1 3501 6821 0741 5571 198
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 1751 263476931454
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Felleskraft AS

Org nr 978 684 769

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo