Proff
Proff

Flåmyr AS

Org nr991 068 961
AdresseSteingardveien 11, 0874 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn00000
Leder annen godtgjørelse00-00

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2423181518
Driftsresultat−24−23−18−15−18
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-0000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt54250209265326
Sum finansinntekter54250209265327
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader10116--
Sum annen finanskostnad11370236--
Sum finanskostnader11270237--
Resultat før skatt406−43−45250309
Sum skatt0000-
Ordinært resultat406−43−45250309
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat406−43−45250309
Ordinært utbytte150130---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte150130---
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0000-
Sum anleggsmidler6766761 1261 1261 108
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler6766761 1261 1261 108
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler6766761 1261 1261 108
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer362----
Sum investeringer47355242339-
Kasse/Bank/Post381178561140
Sum Kasse/Bank/Post381178561140
Sum omløpsmidler789533298340140
Sum eiendeler1 4661 2101 4241 4661 248
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital1 3661 1101 2831 3281 078
Annen egenkapital1 3661 1101 2831 3281 078
Sum egenkapital1 4661 2101 3831 4281 178
Sum avsetninger til forpliktelser0000-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte150130---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte150130---
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld-0413869
Sum kortsiktig gjeld00413869
Sum gjeld00413869
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 4661 2101 4241 4661 248
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Flåmyr AS

Org nr 991 068 961

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo