Proff
Proff

Flatefjell Andelsbarnehage

Org nr982 224 667
AdresseFladefjell 70, 4878 Grimstad

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--640632613
Leder annen godtgjørelse--1--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 5352 4622 1392 3702 219
Annen driftsinntekt12 23111 32212 51612 44211 633
Sum driftsinntekter14 76513 78414 65514 81213 852
Varekostnad284243245279279
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader12 30512 47912 78612 31511 499
Herav kun lønn9 5069 7459 8989 6779 006
Ordinære avskrivninger513512485461458
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 5091 3091 2611 3091 232
Driftsresultat154−759−121448385
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt754469325
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter754469325
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2619424848
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader2619424848
Resultat før skatt204−735−94432341
Sum skatt-----
Ordinært resultat204−735−94432341
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat204−735−94432341
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler2 7653 2783 7913 6834 071
Tomter, bygninger og annen fast eiendom2 7573 2363 7183 5433 964
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler84272140106
Sum varige driftsmidler2 7653 2783 7913 6834 071
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer111301714
Konsernfordringer-----
Sum fordringer506430431631400
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post6 7086 2316 6866 9436 398
Sum Kasse/Bank/Post6 7086 2316 6866 9436 398
Sum omløpsmidler7 2136 6617 1177 5736 798
Sum eiendeler9 9789 94010 90811 25610 868
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital183175178183185
Sum innskutt egenkapital183175178183185
Sum opptjent egenkapital5 3245 1205 8555 9495 517
Annen egenkapital5 3245 1205 8555 9495 517
Sum egenkapital5 5065 2956 0336 1325 702
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner2 0952 3422 5882 8353 081
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld2 0952 3422 5882 8353 081
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld214182146173139
Skyldig offentlige avgifter845875867892806
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 3171 2461 2751 2251 140
Sum kortsiktig gjeld2 3772 3032 2872 2902 085
Sum gjeld4 4724 6454 8755 1245 166
SUM EGENKAPITAL OG GJELD9 9789 94010 90811 25610 868
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Flatefjell Andelsbarnehage

Org nr 982 224 667

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo