Proff
Proff

Food Project AS

Org nr921 109 423
AdresseMisjonsveien 3, 1604 Fredrikstad

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--346250-
Leder annen godtgjørelse--00-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 3264 1173 8812 82335
Annen driftsinntekt122329---
Sum driftsinntekter3 4484 4463 8812 82335
Varekostnad1 1521 4441 301892-
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 8421 9631 6191 260-
Herav kun lønn1 5751 6871 3951 068-
Ordinære avskrivninger3749213-
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader7481 00489387940
Driftsresultat−330−1346−211−5
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt10010
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter10010
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad100--
Andre finanskostnader--00-
Sum annen finanskostnad--00-
Sum finanskostnader1000-
Resultat før skatt−330−1446−210−5
Sum skatt00000
Ordinært resultat−330−1446−210−5
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−330−1446−210−5
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0-000
Sum anleggsmidler83258158140
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0000-
Maskiner/anlegg/biler0000-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler8325815814-
Sum varige driftsmidler8325815814-
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager97138158107-
Kundefordringer84697-
Konsernfordringer-----
Sum fordringer91302732100
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2768727618426
Sum Kasse/Bank/Post2768727618426
Sum omløpsmidler382355461322126
Sum eiendeler466613619336126
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital−6−6−6−6−6
Sum innskutt egenkapital2424242424
Sum opptjent egenkapital−513−182−169−215−5
Annen egenkapital00460-
Sum egenkapital−488−158−144−19119
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld1010146242102
Annen langsiktig gjeld1010146242102
Sum langsiktig gjeld1010146242102
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld561603220-
Skyldig offentlige avgifter16099882-
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld7285914881836
Sum kortsiktig gjeld9447616172866
Sum gjeld954771763527107
SUM EGENKAPITAL OG GJELD466613619336126
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Food Project AS

Org nr 921 109 423

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo