Proff
Proff

Formue Accounting AS

Org nr889 990 082
AdresseHenrik Ibsens gate 53, 0255 Oslo
Del avFormue AS

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-1 2081 0471 0211 108
Leder annen godtgjørelse-18192021

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter67 55038 63435 92233 71332 251
Annen driftsinntekt1 751974915748583
Sum driftsinntekter69 30139 60836 83834 46132 834
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader32 75926 95124 96322 87121 198
Herav kun lønn-21 07620 22517 91716 645
Ordinære avskrivninger21317718014272
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader29 39813 18311 07712 02710 993
Driftsresultat6 930−703619−579571
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt76073722
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt01-02
Sum finansinntekter76173725
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad--0--
Andre finanskostnader1925203122
Sum annen finanskostnad1925203122
Sum finanskostnader1925203122
Resultat før skatt6 988−727605−574574
Sum skatt1 537−156137−122141
Ordinært resultat5 451−571468−452432
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat5 451−571468−452432
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler8812615219477
Sum anleggsmidler8053504044951 126
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00000
Maskiner/anlegg/biler00000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler717224252301353
Sum varige driftsmidler717224252301353
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler000-695
Sum varelager-----
Kundefordringer14 7527 7815 9545 4045 146
Konsernfordringer0642581901-
Sum fordringer16 0499 2247 2967 0405 850
Sum investeringer00616161
Kasse/Bank/Post4 9122 6091 8362 3081 520
Sum Kasse/Bank/Post4 9122 6091 8362 3081 520
Sum omløpsmidler20 96111 8339 1939 4097 431
Sum eiendeler21 76612 1839 5979 9048 557
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital1 2041 204703703-
Sum innskutt egenkapital1 3241 324823823120
Sum opptjent egenkapital2 563232803335787
Annen egenkapital2 563232803335787
Sum egenkapital3 8861 5561 6261 158907
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 0842 043402517122
Skyldig offentlige avgifter6 4624 2243 6363 0132 948
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld6 3651 0002452 0361 500
Annen kortsiktig gjeld3 3093 3613 5523 1803 080
Sum kortsiktig gjeld17 88010 6277 9718 7467 650
Sum gjeld17 88010 6277 9718 7467 650
SUM EGENKAPITAL OG GJELD21 76612 1839 5979 9048 557
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Formue Accounting AS

Org nr 889 990 082

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo