Proff
Proff

Frantzenkraft Holding AS

Org nr928 119 610
AdresseTangen 42, 4608 Kristiansand S

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

15.10.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn000
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter---
Annen driftsinntekt---
Sum driftsinntekter--0
Varekostnad---
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader00-
Herav kun lønn--0
Ordinære avskrivninger---
Nedskrivning---
Andre driftskostnader139-
Driftsresultat−13−90
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt---
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt---
Sum finansinntekter---
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad---
Andre finanskostnader---
Sum annen finanskostnad---
Sum finanskostnader---
Resultat før skatt−13−90
Sum skatt3−2−1
Ordinært resultat−16−71
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat−16−71
Ordinært utbytte00-
Ekstraordinært utbytte00-
Tilleggsutbytte00-
Sum utbytte00-
Konsernbidrag00-

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler031
Sum anleggsmidler92654
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---
Sum varige driftsmidler---
Aksjer/Investeringer i datterselskap300-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler62623
Andre fordringer00-
Sum finansielle anleggsmidler92623
Sum varelager---
Kundefordringer---
Konsernfordringer---
Sum fordringer---
Sum investeringer0--
Kasse/Bank/Post21524
Sum Kasse/Bank/Post21524
Sum omløpsmidler21524
Sum eiendeler948028
Aksje/Selskapskapital303030
Annen innskutt egenkapital---
Sum innskutt egenkapital303030
Sum opptjent egenkapital−28−12−4
Annen egenkapital00-
Sum egenkapital21826
Sum avsetninger til forpliktelser00-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld5959-
Annen langsiktig gjeld5959-
Sum langsiktig gjeld59590
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld---
Skyldig offentlige avgifter---
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld3333
Sum kortsiktig gjeld3333
Sum gjeld92623
SUM EGENKAPITAL OG GJELD948028
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Frantzenkraft Holding AS

Org nr 928 119 610

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo