Proff
Proff

Havtal AS

Org nr917 287 678
AdresseHolmedalsvegen 6, 6982 Holmedal

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2018

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

30.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--758744747
Leder annen godtgjørelse--1244

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter13 3389 6128 8287 0026 081
Annen driftsinntekt16383790
Sum driftsinntekter13 3549 6498 8657 0116 081
Varekostnad2 216444452128
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader7 1176 0275 4284 3653 337
Herav kun lønn6 0735 1294 0423 7552 877
Ordinære avskrivninger3131435761
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 4961 5811 469990950
Driftsresultat2 4931 9661 8821 5481 605
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 1167010152
Sum finansinntekter1 1237010152
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader22513633
Sum annen finanskostnad52213633
Sum finanskostnader53213633
Resultat før skatt3 0842 0351 8881 5561 573
Sum skatt504438421348370
Ordinært resultat2 5801 5971 4671 2081 203
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 5801 5971 4671 2081 203
Ordinært utbytte--900300600
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--900300600
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill024487296
Sum immaterielle midler18477094114
Sum anleggsmidler5 630381114156209
Tomter, bygninger og annen fast eiendom2936445158
Maskiner/anlegg/biler0----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler0001237
Sum varige driftsmidler2936446395
Aksjer/Investeringer i datterselskap00---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler5 583297---
Sum varelager-----
Kundefordringer2 2331 1711 021887839
Konsernfordringer1 100----
Sum fordringer3 7171 3471 2071 121968
Sum investeringer050---
Kasse/Bank/Post1 0062 5242 7441 7132 017
Sum Kasse/Bank/Post1 0062 5242 7441 7132 017
Sum omløpsmidler4 7243 9223 9502 8342 985
Sum eiendeler10 3534 3034 0642 9903 194
Aksje/Selskapskapital102102102102102
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital102102102102102
Sum opptjent egenkapital2 5842 204607940632
Annen egenkapital2 5842 204607940632
Sum egenkapital2 6862 3067091 042734
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner4 290--0729
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld---00
Annen langsiktig gjeld---00
Sum langsiktig gjeld4 290000729
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld89667697982
Skyldig offentlige avgifter863813677661391
Ordinært utbytte--900300600
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--900300600
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 1196771 287556454
Sum kortsiktig gjeld3 3771 9963 3551 9481 731
Sum gjeld7 6671 9963 3551 9482 460
SUM EGENKAPITAL OG GJELD10 3534 3034 0642 9903 194
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Havtal AS

Org nr 917 287 678

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo