Proff
Proff

Jølstad begravelsesbyrå Askim

Org nr983 401 546
AdresseRådhusgata 10 A, 1830 Askim

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 7651 7201 5991 5631 528
Leder annen godtgjørelse30211415814981

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter327 565269 238239 301228 782227 301
Annen driftsinntekt8 0786 8455 8876 5867 662
Sum driftsinntekter335 643276 083245 188235 369234 963
Varekostnad108 19184 17382 32379 15779 207
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader120 844101 56594 33987 94985 302
Herav kun lønn96 48683 36176 48170 63370 591
Ordinære avskrivninger6 8104 5785 5655 1564 588
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader73 17158 15755 76558 30849 645
Driftsresultat26 62727 6107 1954 79916 220
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt489309177423433
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt527562 362450
Sum finansinntekter5813119342 785883
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1 059670449609544
Andre finanskostnader183186223185174
Sum annen finanskostnad183186223185174
Sum finanskostnader1 242856672794717
Resultat før skatt25 96627 0657 4576 79016 386
Sum skatt6 1406 1851 8061 7134 020
Ordinært resultat19 82620 8805 6515 07712 366
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat19 82620 8805 6515 07712 366
Ordinært utbytte10 00015 0007 00006 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte10 00015 0007 00006 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill9 0363771 0242 4793 976
Sum immaterielle midler9 3701 0431 9203 2924 865
Sum anleggsmidler52 19642 01335 66828 41738 941
Tomter, bygninger og annen fast eiendom253----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler32 83325 76724 20624 68322 968
Sum varige driftsmidler33 08525 76724 20624 68322 968
Aksjer/Investeringer i datterselskap6 92314 9719 3102105 448
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler232232232232232
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler9 74115 2039 54244211 107
Sum varelager4 5593 1493 1742 5322 899
Kundefordringer31 81629 28728 14123 02223 327
Konsernfordringer05 339---
Sum fordringer39 37141 02032 63326 57529 352
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post19 70314 9186 3499 8956 390
Sum Kasse/Bank/Post19 70314 9186 3499 8956 390
Sum omløpsmidler63 63459 08842 15639 00138 642
Sum eiendeler115 830101 10177 82467 41977 583
Aksje/Selskapskapital520520520520520
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital7 9357 9357 9357 9357 935
Sum opptjent egenkapital22 99415 09612 11420 46315 386
Annen egenkapital22 99415 09612 11420 46315 386
Sum egenkapital30 92923 03120 04928 39823 321
Sum avsetninger til forpliktelser00365409520
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner22 99426 13219 34513 25017 061
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld1 9702 1572 2222 1071 904
Annen langsiktig gjeld1 9702 1572 2222 1071 904
Sum langsiktig gjeld24 96528 28921 93115 76619 485
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld18 49710 3409 1465 1778 344
Skyldig offentlige avgifter9 9817 5087 9567 0466 430
Ordinært utbytte10 00015 0007 00006 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte10 00015 0007 00006 000
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld15 93511 0829 8529 3959 262
Sum kortsiktig gjeld59 93649 78135 84423 25534 777
Sum gjeld84 90178 07057 77539 02154 262
SUM EGENKAPITAL OG GJELD115 830101 10177 82467 41977 583
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Jølstad begravelsesbyrå Askim

Org nr 983 401 546

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo