Proff
Proff

Kaifa AS

Org nr916 689 349
AdresseSmøråslia 38 B, 5238 Rådal

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-655199111
Annen driftsinntekt--030-
Sum driftsinntekter-655229111
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-0−34031
Herav kun lønn-00031
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning--−128-171
Andre driftskostnader71852152201
Driftsresultat−7−1216477−293
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt---01
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt---00
Sum finansinntekter---01
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad--000
Andre finanskostnader20415-00
Sum annen finanskostnad20401500
Sum finanskostnader20401500
Resultat før skatt−211−1214977−292
Sum skatt-−337−320
Ordinært resultat−211−9112109−292
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−211−9112109−292
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler330320
Sum anleggsmidler31210192239153
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler−179207192207153
Andre fordringer-0000
Sum finansielle anleggsmidler28207192207153
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer----9
Sum fordringer-00011
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post-478474120
Sum Kasse/Bank/Post-478474120
Sum omløpsmidler0478474131
Sum eiendeler31257275313284
Aksje/Selskapskapital180180303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital180180303030
Sum opptjent egenkapital−207414−98−207
Annen egenkapital-414−98−207
Sum egenkapital−2718444−68−177
Sum avsetninger til forpliktelser-0000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-0000
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-0000
Annen langsiktig gjeld-0000
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner11----
Leverandørgjeld---137128
Skyldig offentlige avgifter-01-0
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4673225244333
Sum kortsiktig gjeld5773232381461
Sum gjeld5773232381461
SUM EGENKAPITAL OG GJELD31257275313284
Garantistillelser0----
Pantstillelser0----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Kaifa AS

Org nr 916 689 349

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo