Proff
Proff

Kiwi Ikenberget

Org nr985 771 367
Telefon476 70 362
AdresseBlombakken 2, 5911 Alversund

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--211459234
Leder annen godtgjørelse--7584197

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter91 82193 45994 62575 25871 318
Annen driftsinntekt4 4934 6364 3251 1951 519
Sum driftsinntekter96 31498 09598 95076 45372 837
Varekostnad75 87377 66277 25759 22556 664
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader7 5177 4977 8006 5826 543
Herav kun lønn6 2286 4326 5055 5515 505
Ordinære avskrivninger155160183334357
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader8 7268 5568 6666 8486 595
Driftsresultat4 0434 2205 0453 4642 678
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-122
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 3401 0051 005670643
Sum finansinntekter1 3401 0051 006672646
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad10416572
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader10416572
Resultat før skatt5 3825 2256 0104 0713 252
Sum skatt8989351 108757603
Ordinært resultat4 4844 2904 9023 3142 649
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat4 4844 2904 9023 3142 649
Ordinært utbytte4 2004 0004 6003 2002 600
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte4 2004 0004 6003 2002 600
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler1 1461 3011 5511 6141 948
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--000
Maskiner/anlegg/biler--000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler6708261 0751 1381 472
Sum varige driftsmidler6708261 0751 1381 472
Aksjer/Investeringer i datterselskap476476476476476
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler476476476476476
Sum varelager3 7163 6273 6313 0412 967
Kundefordringer52141299034
Konsernfordringer1 3401 0051 005670643
Sum fordringer4 7705 1134 5313 6873 698
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post5 8324 65810 2624 5273 213
Sum Kasse/Bank/Post5 8324 65810 2624 5273 213
Sum omløpsmidler14 31813 39818 42411 2559 878
Sum eiendeler15 46414 69919 97412 86911 826
Aksje/Selskapskapital300300300300300
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital300300300300300
Sum opptjent egenkapital2 8172 5332 2431 9421 827
Annen egenkapital2 8172 5332 2431 9421 827
Sum egenkapital3 1172 8332 5432 2422 127
Sum avsetninger til forpliktelser3535383631
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--01 3811 667
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld3535381 4171 697
Gjeld til kredittinstitusjoner--000
Leverandørgjeld4 2783 8898 2072 9892 457
Skyldig offentlige avgifter768631803587652
Ordinært utbytte4 2004 0004 6003 2002 600
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte4 2004 0004 6003 2002 600
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 1672 3732 6771 6831 679
Sum kortsiktig gjeld12 31211 83017 3939 2118 002
Sum gjeld12 34611 86617 43110 6279 699
SUM EGENKAPITAL OG GJELD15 46414 69919 97412 86911 826
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Kiwi Ikenberget

Org nr 985 771 367

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo