Proff
Proff

Kvitnes Drift AS

Org nr920 011 098
Telefon476 34 600
AdresseSigerfjordveien 431, 8406 Sortland

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn600463472604405
Leder annen godtgjørelse-59---

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter16 09115 3556 068915656
Annen driftsinntekt415463431--
Sum driftsinntekter16 50615 8196 499915656
Varekostnad2 4592 8251 49825090
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader9 7676 7933 180809525
Herav kun lønn9 2546 3552 975--
Ordinære avskrivninger580496374574-
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 2215 0862 922567218
Driftsresultat−521618−1 476−1 285−176
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-0200
Sum finansinntekter-0200
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader723224
Sum annen finanskostnad10723224
Sum finanskostnader10723224
Resultat før skatt−628616−1 477−1 307−180
Sum skatt−116141−187--
Ordinært resultat−512475−1 290−1 307−180
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−512475−1 290−1 307−180
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler16246187--
Sum anleggsmidler3 8943 7762 9803 8332 575
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler3 7323 6302 7933 8332 575
Sum varige driftsmidler3 7323 6302 7933 8332 575
Aksjer/Investeringer i datterselskap0100---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler0100---
Sum varelager1 9041 189647--
Kundefordringer387692129125162
Konsernfordringer-----
Sum fordringer6051 304182665663
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post6701 5431 067429110
Sum Kasse/Bank/Post6701 5431 067429110
Sum omløpsmidler3 1794 0361 8961 094774
Sum eiendeler7 0747 8124 8774 9263 349
Aksje/Selskapskapital5034303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital730130303030
Sum opptjent egenkapital−49913−462929−186
Annen egenkapital−49913−462929−186
Sum egenkapital231143−432959−156
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital----3 198
Sum annen langsiktig gjeld3 1983 1983 1983 1983 198
Annen langsiktig gjeld3 1983 1983 1983 1983 198
Sum langsiktig gjeld3 1983 1983 1983 1986 397
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld204124984596-
Skyldig offentlige avgifter62454337291166
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 8163 80375482141
Sum kortsiktig gjeld3 6444 4712 110769306
Sum gjeld6 8427 6695 3083 9683 504
SUM EGENKAPITAL OG GJELD7 0747 8124 8774 9263 349
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Kvitnes Drift AS

Org nr 920 011 098

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo