Proff
Proff

Layer AS

Org nr917 762 848
Telefon905 53 734
AdresseKarl Johans gate 20, 0159 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 226--
Leder annen godtgjørelse--20--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter7 8334 1562 822--
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter7 8334 1562 822--
Varekostnad518275--
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4 0912 8352 179-0
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger940--
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader3 0941 3906182054
Driftsresultat121−76−50−20−54
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2551 400208286-
Sum finansinntekter2551 4002082860
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1811232--
Andre finanskostnader113----
Sum annen finanskostnad113----
Sum finanskostnader2941232--
Resultat før skatt831 201156267−54
Sum skatt−13−440−30
Ordinært resultat951 245157270−54
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat951 245157270−54
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler76642020-
Sum anleggsmidler8 9644 719949905525
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1322---
Sum varige driftsmidler1322---
Aksjer/Investeringer i datterselskap8 4144 179649635425
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler250250-250100
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler8 8754 634929885525
Sum varelager-----
Kundefordringer700885477--
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 4299844864216
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post9593 8076831966
Sum Kasse/Bank/Post9593 8076831966
Sum omløpsmidler3 3884 7911 16923822
Sum eiendeler12 3529 5102 1181 143546
Aksje/Selskapskapital201201201201201
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital201201201201201
Sum opptjent egenkapital1 6981 602358201−85
Annen egenkapital1 6981 602358201-
Sum egenkapital1 8991 803559402116
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner3 5673 967---
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld0700---
Annen langsiktig gjeld0700---
Sum langsiktig gjeld3 5674 667000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld984−144131
Skyldig offentlige avgifter673190352--
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld3 081667801528430
Annen kortsiktig gjeld2 1492 196402200-
Sum kortsiktig gjeld6 8873 0401 559740430
Sum gjeld10 4547 7071 559740430
SUM EGENKAPITAL OG GJELD12 3529 5102 1181 143546
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Layer AS

Org nr 917 762 848

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo