Proff
Proff

Mesteralliansen AS

Org nr915 469 418
AdresseKjerkevegen 9, 2090 Hurdal

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--788772759
Leder annen godtgjørelse--1148489

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 0882 8714 0734 1813 221
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter3 0882 8714 0734 1813 221
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 5791 4621 0491 031943
Herav kun lønn1 3631 238803774759
Ordinære avskrivninger127---
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 3098751 1991 2661 061
Driftsresultat1885251 8251 8841 218
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt137151
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt01000
Sum finansinntekter147161
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad10200
Andre finanskostnader010-0
Sum annen finanskostnad010-0
Sum finanskostnader11200
Resultat før skatt1885281 8301 9001 219
Sum skatt87118406462283
Ordinært resultat1014101 4251 437935
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1014101 4251 437935
Ordinært utbytte0001 400600
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte0001 400600
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler000--
Sum anleggsmidler1628000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1628---
Sum varige driftsmidler1628---
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer2 5701 316-011
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 7291 4071 4942 4711 831
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 8632 3721 9541 210898
Sum Kasse/Bank/Post1 8632 3721 9541 210898
Sum omløpsmidler4 5923 7793 4483 6812 729
Sum eiendeler4 6083 8073 4483 6812 729
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital532531549600600
Sum opptjent egenkapital2 4952 3662 148944906
Annen egenkapital2 4952 3662 148944906
Sum egenkapital3 0272 8972 6971 5441 506
Sum avsetninger til forpliktelser010--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld01000
Gjeld til kredittinstitusjoner--6--
Leverandørgjeld175915497173
Skyldig offentlige avgifter643443859383
Ordinært utbytte0001 400600
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte0001 400600
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld8332891018583
Sum kortsiktig gjeld1 5819097512 1371 223
Sum gjeld1 5819107512 1371 223
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 6083 8073 4483 6812 729
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Mesteralliansen AS

Org nr 915 469 418

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo