Proff
Proff

Netcentric AS

Org nr996 564 827
AdresseStrandveien 37, 1366 Lysaker

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-5985988681 014
Leder annen godtgjørelse-210210209206

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter4 0643 0803 4152 7803 060
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter4 0643 0803 4152 7803 060
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 7192 1221 4191 6432 358
Herav kun lønn2 3301 8141 1751 3691 964
Ordinære avskrivninger---07
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader581580717689691
Driftsresultat7643781 2784484
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt76-33112
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-0234386-
Sum finansinntekter76026738612
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad7861646931
Andre finanskostnader--080
Sum annen finanskostnad0−182080
Sum finanskostnader78−121647831
Resultat før skatt7624991 481756−15
Sum skatt168672741650
Ordinært resultat5944331 207591−15
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat5944331 207591−15
Ordinært utbytte--1 000400-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--1 000400-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler3 0372 5563 5451 8691 810
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler----0
Sum varige driftsmidler----0
Aksjer/Investeringer i datterselskap1 1741 1461 1461 1741 149
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1 8611 4082 397695660
Andre fordringer222-0
Sum finansielle anleggsmidler3 0372 5563 5451 8691 810
Sum varelager-----
Kundefordringer4131 4751 4331 981806
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 8871 7241 6712 245908
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post18159457189
Sum Kasse/Bank/Post18159457189
Sum omløpsmidler1 9051 7391 7652 3021 097
Sum eiendeler4 9424 2945 3114 1712 906
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital105105105105105
Sum opptjent egenkapital3 1342 5402 1071 9001 709
Annen egenkapital3 1342 5402 1071 9001 709
Sum egenkapital3 2382 6442 2122 0051 814
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---180184
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld000180184
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld361963319577
Skyldig offentlige avgifter410783700410556
Ordinært utbytte--1 000400-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--1 000400-
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 0906041 092816275
Sum kortsiktig gjeld1 7041 6503 0991 986908
Sum gjeld1 7041 6503 0992 1671 093
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 9424 2945 3114 1712 906
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Netcentric AS

Org nr 996 564 827

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo