Proff
Proff

Nyegaardskvartalet Eierseksjonssameie

Org nr825 954 082
AdresseHammersborg torg 1, 0179 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn---
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter---
Annen driftsinntekt8 6507 745155
Sum driftsinntekter8 6507 745155
Varekostnad---
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader456342-
Herav kun lønn---
Ordinære avskrivninger---
Nedskrivning---
Andre driftskostnader8 4525 748204
Driftsresultat−2591 655−49
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt31-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt---
Sum finansinntekter310
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad---
Andre finanskostnader-1-
Sum annen finanskostnad-1-
Sum finanskostnader010
Resultat før skatt−2551 656−49
Sum skatt---
Ordinært resultat−2551 656−49
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat−2551 656−49
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler000
Sum anleggsmidler000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---
Sum varige driftsmidler000
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler000
Sum varelager000
Kundefordringer13-
Konsernfordringer---
Sum fordringer1 32731189
Sum investeringer000
Kasse/Bank/Post6502 068173
Sum Kasse/Bank/Post6502 068173
Sum omløpsmidler1 9772 379263
Sum eiendeler1 9772 379263
Aksje/Selskapskapital---
Annen innskutt egenkapital000
Sum innskutt egenkapital000
Sum opptjent egenkapital1 3511 607−49
Annen egenkapital1 3511 607-
Sum egenkapital1 3511 607−49
Sum avsetninger til forpliktelser000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld000
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld432606224
Skyldig offentlige avgifter---
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld19416788
Sum kortsiktig gjeld626773312
Sum gjeld626773312
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 9772 379263
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Nyegaardskvartalet Eierseksjonssameie

Org nr 825 954 082

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo