Proff
Proff

ODIN Forvaltning AS

A++
Proff Forvalt rating
A++ Særdeles lav risiko
Org nr957 486 657
AdresseFjordalléen 16, 0250 Oslo

Vi er en av Norges største forvaltere av aksjefond. Selskapet er et heleid datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS. ODIN Forvaltning AS ble etablert i 1990. Selskapets mål var fra starten å tilby aksjefondsforvaltning på tvers av de nordiske landene. I dag tilbyr også ODIN brede europeiske aksjefond, globale bransjefond og kombinasjonsfond. ODIN er en verdiorientert aksjefondsforvalter. På vegne av andelseierne investerer de i undervurderte selskaper som har gode produkter, sterk kontantstrøm, solide balanser og høy utbyttekapasitet.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn4 7534 3622 8928 8235 214
Leder annen godtgjørelse32930995-578

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter905 4451 066 708800 734715 489729 225
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter905 4451 066 708800 734715 489729 225
Varekostnad314 995470 411379 794344 178356 357
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader151 281168 785161 572152 670141 554
Herav kun lønn91 527125 645127 784116 623101 688
Ordinære avskrivninger8 4259 24513 60315 36615 340
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader133 340118 189113 252109 131114 362
Driftsresultat297 404300 078132 51394 143101 612
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt8 92812 0249 05910 3886 766
Sum finansinntekter8 92812 0249 05910 3886 766
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader2 1053 6021 6698091 247
Sum annen finanskostnad2 1053 6028 9698 4091 247
Sum finanskostnader2 1053 6028 9698 4091 247
Resultat før skatt304 227308 500132 60396 123107 131
Sum skatt77 99874 52134 83123 82126 692
Ordinært resultat226 229233 97997 77272 30180 439
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat226 229233 97997 77272 30180 439
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-202 50097 50069 00063 750

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler39 67727 22126 37324 40922 851
Sum anleggsmidler56 78044 94143 79953 71467 553
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler6 3036 9196 62611 20519 002
Sum varige driftsmidler6 3036 9196 62611 20519 002
Aksjer/Investeringer i datterselskap10 80010 80010 80018 10025 700
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler10 80010 80010 80018 10025 700
Sum varelager-----
Kundefordringer71 00491 67477 33765 69453 975
Konsernfordringer-----
Sum fordringer87 819109 42996 99989 09769 977
Sum investeringer40 55038 66426 35219 38913 426
Kasse/Bank/Post431 947431 960330 579268 693256 272
Sum Kasse/Bank/Post431 947431 960330 579268 693256 272
Sum omløpsmidler560 317580 053453 931377 179339 675
Sum eiendeler617 096624 994497 729430 893407 228
Aksje/Selskapskapital9 2479 2389 2389 2389 238
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital21 35319 18319 18319 18319 183
Sum opptjent egenkapital164 205128 978174 996174 723171 422
Annen egenkapital164 205128 978174 996174 723171 422
Sum egenkapital185 558148 161194 179193 906190 605
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld38 96137 38925 33018 62615 288
Annen langsiktig gjeld38 96137 38925 33018 62615 288
Sum langsiktig gjeld38 96137 38925 33018 62615 288
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld43 30757 59147 51042 64836 535
Skyldig offentlige avgifter61 79786 90183 22866 71357 255
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld286 148294 952147 483109 000107 544
Sum kortsiktig gjeld392 577439 444278 221218 360201 334
Sum gjeld431 538476 833303 551236 986216 622
SUM EGENKAPITAL OG GJELD617 096624 994497 729430 893407 228
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Profile-6564686

Åpningstider

Ta kontakt for mer informasjon!

Mer info fra Forvalt

ODIN Forvaltning AS

Org nr 957 486 657

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo