Proff
Proff

Pakon AS

Org nr925 500 550
Telefon979 01 591
AdresseEidshaven 14, 4634 Kristiansand S

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

04.08.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn---
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter38957608
Annen driftsinntekt---
Sum driftsinntekter38957608
Varekostnad---
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader0535381
Herav kun lønn-455-
Ordinære avskrivninger462
Nedskrivning---
Andre driftskostnader199912
Driftsresultat15317213
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt---
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt0--
Sum finansinntekter0--
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad00-
Andre finanskostnader0--
Sum annen finanskostnad0--
Sum finanskostnader00-
Resultat før skatt15317213
Sum skatt17346
Ordinært resultat14243167
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat14243167
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler0--
Sum anleggsmidler1001016
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0--
Maskiner/anlegg/biler0--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler01016
Sum varige driftsmidler01016
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer100--
Sum finansielle anleggsmidler100--
Sum varelager---
Kundefordringer912145
Konsernfordringer---
Sum fordringer912153
Sum investeringer195--
Kasse/Bank/Post150553259
Sum Kasse/Bank/Post150553259
Sum omløpsmidler354565412
Sum eiendeler454575428
Aksje/Selskapskapital303030
Annen innskutt egenkapital−6−6−6
Sum innskutt egenkapital242424
Sum opptjent egenkapital424410167
Annen egenkapital424410167
Sum egenkapital449435191
Sum avsetninger til forpliktelser021
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld021
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld--8
Skyldig offentlige avgifter217148
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld04935
Sum kortsiktig gjeld5138235
Sum gjeld5140237
SUM EGENKAPITAL OG GJELD454575428
Garantistillelser---
Pantstillelser---

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Pakon AS

Org nr 925 500 550

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo