Proff
Proff

Randesund Tannlegesenter

Org nr981 884 493
AdresseLauvåsen hovedvei 1, 4656 Hamresanden

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--873939928
Leder annen godtgjørelse--2571318

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter8 08110 2758 4397 4277 944
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter8 08110 2758 4397 4277 944
Varekostnad3 0864 1732 9942 4332 717
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 2872 5052 2692 1892 374
Herav kun lønn1 8171 9961 7851 6991 906
Ordinære avskrivninger31221312611398
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 5382 8392 6542 9802 970
Driftsresultat−142545397−287−215
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt20000
Sum finansinntekter20000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader10068808724
Sum annen finanskostnad10068808724
Sum finanskostnader10068808724
Resultat før skatt−240477317−374−239
Sum skatt−2531--0
Ordinært resultat−216446317−374−239
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−216446317−374−239
Ordinært utbytte----0
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----0
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler----0
Sum anleggsmidler3 4472 8361 5261 232767
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 0951 355642574584
Sum varige driftsmidler1 0951 355642574584
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer2 3521 481884658183
Sum finansielle anleggsmidler2 3521 481884658183
Sum varelager251301284963
Kundefordringer255454360271376
Konsernfordringer-----
Sum fordringer377696711502480
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3270130119132
Sum Kasse/Bank/Post3270130119132
Sum omløpsmidler6601 067869670674
Sum eiendeler4 1063 9032 3951 9011 441
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital59274−171−488−237
Annen egenkapital59274−171−488−237
Sum egenkapital159374−71−388−137
Sum avsetninger til forpliktelser-28---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld028000
Gjeld til kredittinstitusjoner1 5621 601798966586
Leverandørgjeld1 9981 4371 248802522
Skyldig offentlige avgifter156180201193215
Ordinært utbytte----0
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----0
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld225279220328257
Sum kortsiktig gjeld3 9483 5012 4662 2891 579
Sum gjeld3 9483 5292 4662 2891 579
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 1063 9032 3951 9011 441
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Randesund Tannlegesenter

Org nr 981 884 493

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo