Proff
Proff

Ruud Regnskap AS

Org nr982 764 424
AdresseSpangereidveien 4 C, 4520 Lindesnes
Del avArn AS

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-884886860847
Leder annen godtgjørelse-133133-135

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter12 08512 39810 69011 20810 716
Annen driftsinntekt4250160
Sum driftsinntekter12 08912 40110 69611 20810 876
Varekostnad321302120130179
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader8 1818 3407 1767 9487 370
Herav kun lønn6 4977 0026 1886 6756 210
Ordinære avskrivninger186218180181184
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 7531 8761 5171 8301 601
Driftsresultat1 6471 6651 7011 1201 542
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt111044
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt23423925
Sum finansinntekter335331229
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad101317184
Andre finanskostnader91----
Sum annen finanskostnad91----
Sum finanskostnader101131103713
Resultat før skatt1 5501 6871 6241 0951 558
Sum skatt325423363254322
Ordinært resultat1 2251 2641 2628411 236
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 2251 2641 2628411 236
Ordinært utbytte1 2501 2501 2509501 200
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte1 2501 2501 2509501 200
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler241521688884824
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler241426625538718
Sum varige driftsmidler241426625538718
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler09563346105
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler09563346105
Sum varelager-----
Kundefordringer2 8163 1542 1641 8411 667
Konsernfordringer--0150450
Sum fordringer2 9333 2542 2812 0672 226
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post8883897457671 024
Sum Kasse/Bank/Post8883897457671 024
Sum omløpsmidler3 8213 6423 0262 8343 250
Sum eiendeler4 0624 1643 7153 7184 074
Aksje/Selskapskapital200200200200200
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital200200200200200
Sum opptjent egenkapital32584447184
Annen egenkapital32584447184
Sum egenkapital232258244247384
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner089190287380
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld089190287380
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld209145141122123
Skyldig offentlige avgifter1 247981845996891
Ordinært utbytte1 2501 2501 2509501 200
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte1 2501 2501 2509501 200
Kortsiktig konserngjeld-0193619
Annen kortsiktig gjeld7991 019666834758
Sum kortsiktig gjeld3 8303 8183 2803 1843 310
Sum gjeld3 8303 9063 4713 4713 690
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 0624 1643 7153 7184 074
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Ruud Regnskap AS

Org nr 982 764 424

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo