Proff
Proff

Semantix Translations Norway AS

Org nr956 153 557
Telefon02510
AdresseStortorvet 10, 0155 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn00000
Leder annen godtgjørelse00000

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter72 29972 94161 66461 81450 785
Annen driftsinntekt1642 528−91--
Sum driftsinntekter72 46375 46961 57261 81450 785
Varekostnad28 08630 69325 06526 12821 175
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader13 80815 39013 76915 18419 944
Herav kun lønn10 96512 63111 36911 77016 817
Ordinære avskrivninger898523329152
Nedskrivning--00-
Andre driftskostnader13 42513 49310 08914 5947 190
Driftsresultat17 05515 80812 4175 6182 424
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt5323---
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt−6215 69785923599
Sum finansinntekter−1015 830859357119
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-52022--
Andre finanskostnader402 49551550
Sum annen finanskostnad402 49551550
Sum finanskostnader45202 51757550
Resultat før skatt17 04131 11810 7605 4002 493
Sum skatt3 7503 4822 3681 192597
Ordinært resultat13 29127 6368 3924 2081 895
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat13 29127 6368 3924 2081 895
Ordinært utbytte----0
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----0
Konsernbidrag--4 8592 8141 811

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill--00-
Sum immaterielle midler3267107569466
Sum anleggsmidler2203254492 6442 623
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--0155183
Maskiner/anlegg/biler--00-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler187258342420474
Sum varige driftsmidler187258342575657
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler--01 5001 500
Sum varelager-----
Kundefordringer9 71013 30411 2838 8926 326
Konsernfordringer44 89028 73410 4635 156-
Sum fordringer54 84242 14821 83116 5567 210
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post5034394728 3246 921
Sum Kasse/Bank/Post5034394728 3246 921
Sum omløpsmidler55 34442 58722 30324 88014 131
Sum eiendeler55 56442 91222 75327 52316 754
Aksje/Selskapskapital800800800800800
Annen innskutt egenkapital--00-
Sum innskutt egenkapital1 0001 0001 0001 0001 000
Sum opptjent egenkapital38 77727 1095 6012 068674
Annen egenkapital38 77727 1095 6012 068674
Sum egenkapital39 77728 1096 6013 0681 674
Sum avsetninger til forpliktelser--00-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld3 5752 1842 58811 5552 735
Skyldig offentlige avgifter3 5092 9802 8833 2882 331
Ordinært utbytte----0
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----0
Kortsiktig konserngjeld2 0802 6225 760--
Annen kortsiktig gjeld3 3654 1653 6809 1119 554
Sum kortsiktig gjeld15 78714 80316 15224 45515 080
Sum gjeld15 78714 80316 15224 45515 080
SUM EGENKAPITAL OG GJELD55 56442 91222 75327 52316 754
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Semantix Translations Norway AS

Org nr 956 153 557

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo