Proff
Proff

Sparebank 1-Stiftelsen Ringerike

Org nr995 692 635
Telefon917 91 805
AdresseBredalsveien 16 B, 3511 Hønefoss

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 5322 8992 0181 9561 874
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 2342 7961 6471 1731 023
Driftsresultat−4 765−5 694−3 664−3 129−2 896
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt3 4815 7883 3464 8054 515
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt87 611128 735106 288109 12896 969
Sum finansinntekter91 093134 523109 635113 933101 484
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad---257924
Andre finanskostnader10707 15201 843
Sum annen finanskostnad10707 15201 843
Sum finanskostnader71 98507 15225764 581
Resultat før skatt14 342128 82998 818110 54734 007
Sum skatt12466793--
Ordinært resultat14 330128 36298 025110 54734 007
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat14 330128 36298 025110 54734 007
Ordinært utbytte---−37 000-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---−37 000-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler515 967514 277514 832514 743514 631
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 78393939370
Sum varige driftsmidler1 78393939370
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler514 184514 184514 184514 184514 184
Andre fordringer-0555466377
Sum finansielle anleggsmidler514 184514 184514 739514 650514 561
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer7961 48656227585
Sum investeringer828 444831 626737 991651 145576 030
Kasse/Bank/Post27 33548 54251 86397 624106 997
Sum Kasse/Bank/Post27 33548 54251 86397 624106 997
Sum omløpsmidler856 575881 653789 909748 996683 612
Sum eiendeler1 372 5421 395 9301 304 7411 263 7381 198 243
Aksje/Selskapskapital801 462801 462801 462801 462801 462
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital801 462801 462801 462801 462801 462
Sum opptjent egenkapital417 135417 135363 773317 139283 592
Annen egenkapital417 135417 135363 773317 139283 592
Sum egenkapital1 218 5981 218 5981 165 2361 118 6011 085 054
Sum avsetninger til forpliktelser00555466377
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---00
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld55 00055 00070 00050 00035 000
Annen langsiktig gjeld55 00055 00070 00050 00035 000
Sum langsiktig gjeld55 00055 00070 55550 46635 377
Gjeld til kredittinstitusjoner---025 000
Leverandørgjeld1 249201953538
Skyldig offentlige avgifter257605210198185
Ordinært utbytte---−37 000-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---−37 000-
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld97 438121 20766 36194 43752 589
Sum kortsiktig gjeld98 944122 33268 95094 67177 812
Sum gjeld153 944177 332139 505145 137113 189
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 372 5421 395 9301 304 7411 263 7381 198 243
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Sparebank 1-Stiftelsen Ringerike

Org nr 995 692 635

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo