Proff
Proff

STIFTELSEN DAM

Org nr977 468 299
AdresseAkersgata 28, 0158 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 2011 145---
Leder annen godtgjørelse9173---

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter----301 783
Annen driftsinntekt421 650509 879408 897306 036-
Sum driftsinntekter421 650509 879408 897306 036301 783
Varekostnad----0
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader----14 583
Herav kun lønn12 10312 862-11 665-
Ordinære avskrivninger----1 195
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader348 312478 354407 266284 9986 855
Driftsresultat73 33831 5251 63121 038279 150
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter−16 59824 19912 59517 630-
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader-----
Resultat før skatt56 74055 72414 22438 668279 150
Sum skatt-----
Ordinært resultat56 74055 72414 22438 668279 150
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat56 74055 72414 22438 668279 150
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1576041 0501 497-
Sum anleggsmidler7631 4812 1991 4972 471
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler----2 471
Sum varige driftsmidler----2 471
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer----0
Sum finansielle anleggsmidler----0
Sum varelager-----
Kundefordringer536----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer841352420689275
Sum investeringer386 956383 317339 209296 394269 396
Kasse/Bank/Post41 28921 92813 75819 72322 214
Sum Kasse/Bank/Post41 28921 92813 75819 72322 214
Sum omløpsmidler429 087405 597353 387316 806291 884
Sum eiendeler429 850407 078355 585318 303294 356
Aksje/Selskapskapital11 38411 19911 1999 9809 639
Annen innskutt egenkapital----0
Sum innskutt egenkapital11 38411 19911 1999 9809 639
Sum opptjent egenkapital129 552195 828140 134125 9101 344
Annen egenkapital129 552195 828140 134125 9101 344
Sum egenkapital140 937207 027151 333135 89010 983
Sum avsetninger til forpliktelser----85 898
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld139 524----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld139 524---85 898
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 452895754381194 956
Skyldig offentlige avgifter1 0611 2171 4631 2571 200
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld146 877197 939202 035180 7761 319
Sum kortsiktig gjeld149 390200 051204 252182 413197 475
Sum gjeld288 913200 051204 252182 413283 373
SUM EGENKAPITAL OG GJELD429 850407 078355 585318 303294 356
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

STIFTELSEN DAM

Org nr 977 468 299

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo