Proff
Proff

Stiftelsen Utposten

Org nr970 405 194
AdresseSjøbergvegen 32 A, 2066 Jessheim

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 3821 6661 5191 4671 328
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter1 3821 6661 5191 4671 328
Varekostnad670501543560699
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader436469480459413
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader486453434504495
Driftsresultat−21024362−56−279
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt41365
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt00000
Sum finansinntekter41365
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0000-
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader0000-
Resultat før skatt−20624465−49−273
Sum skatt-----
Ordinært resultat−20624465−49−273
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−20624465−49−273
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler00000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer4063103181119
Konsernfordringer-----
Sum fordringer11978115181149
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 1961 3901 062889943
Sum Kasse/Bank/Post1 1961 3901 062889943
Sum omløpsmidler1 3151 4681 1771 0701 092
Sum eiendeler1 3151 4681 1771 0701 092
Aksje/Selskapskapital5050505050
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital5050505050
Sum opptjent egenkapital1 0171 223980915964
Annen egenkapital1 0171 223980915964
Sum egenkapital1 0671 2731 0309651 014
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld179-26--
Skyldig offentlige avgifter3344416339
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld36151814239
Sum kortsiktig gjeld24819514810577
Sum gjeld24819514810577
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 3151 4681 1771 0701 092
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Stiftelsen Utposten

Org nr 970 405 194

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo