Proff
Proff
Enheten er meldt konkurs 14.07.2020

Tribe Hotel Management Norge AS

Org nr968 320 017
AdresseGrundingen 6, 0250 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2018-122017-122016-122015-122014-12
Startdato

31.12.2017

01.01.2017

01.01.2016

01.01.2015

01.01.2014

Sluttdato

30.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

LEDERLØNN

2018-122017-122016-122015-122014-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn00000
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2018-122017-122016-122015-122014-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter197 378197 187166 406179 493183 322
Annen driftsinntekt-0000
Sum driftsinntekter197 378197 187166 406179 493183 322
Varekostnad28 38529 26523 67224 21324 180
Beholdningsendringer-0000
Lønnskostnader72 25374 73269 08374 61574 895
Herav kun lønn61 13962 99858 59462 94663 291
Ordinære avskrivninger2 8922 7562 3161 7271 376
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader122 675112 32797 611100 925105 768
Driftsresultat−28 826−21 893−26 276−21 987−22 897
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-0000
Inntekt på investering i datterselskap-0000
Sum annen renteinntekt00002 908
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-0000
Sum annen finansinntekt73381 6226620
Sum finansinntekter73381 6226622 908
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-000333
Andre finanskostnader48 2581 5831 1401 70275
Sum annen finanskostnad48 2581 5831 1401 70275
Sum finanskostnader48 2581 5831 1401 702822
Resultat før skatt−77 011−23 438−25 794−23 027−20 811
Sum skatt000−10 1550
Ordinært resultat−77 011−23 438−25 794−12 872−20 811
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-0000
Årsresultat−77 011−23 438−25 794−12 872−20 811
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2018-122017-122016-122015-122014-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler9 98511 41711 14711 14711 147
Sum anleggsmidler267 207281 769273 120242 632234 623
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler2 0522 0541 9662 3851 331
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler12 586----
Sum varige driftsmidler14 63715 22515 06813 2977 972
Aksjer/Investeringer i datterselskap242 565255 108242 046215 484215 484
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-0000
Investeringer i aksjer og andeler2020202020
Andre fordringer004 8392 684-
Sum finansielle anleggsmidler242 585255 128246 905218 188215 504
Sum varelager1 7541 9231 2391 5521 492
Kundefordringer5 2385 9936 16411 4667 891
Konsernfordringer-----
Sum fordringer18 92119 09119 29260 02818 096
Sum investeringer-0000
Kasse/Bank/Post7 3796 3594 7785 5904 882
Sum Kasse/Bank/Post7 3796 3594 7785 5904 882
Sum omløpsmidler28 05427 37325 31067 17024 470
Sum eiendeler295 261309 142298 429309 802259 093
Aksje/Selskapskapital32 32032 32032 32032 32032 320
Annen innskutt egenkapital---14 585-
Sum innskutt egenkapital32 32036 92660 36486 15871 573
Sum opptjent egenkapital−67 4350000
Annen egenkapital----0
Sum egenkapital−35 11536 92660 36486 15871 573
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld9 5719 5719 57159 1248 680
Annen langsiktig gjeld9 5719 5719 57159 1248 680
Sum langsiktig gjeld9 5719 5719 57159 1248 680
Gjeld til kredittinstitusjoner0---146 984
Leverandørgjeld37 83926 98920 02019 49313 089
Skyldig offentlige avgifter3 9844 0893 7734 4824 705
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld278 982231 567204 701140 54514 061
Sum kortsiktig gjeld320 805262 645228 494164 520178 839
Sum gjeld330 376272 216238 065223 644187 520
SUM EGENKAPITAL OG GJELD295 261309 142298 429309 802259 093
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Tribe Hotel Management Norge AS

Org nr 968 320 017

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo