Proff
Proff

Vebjørn Strømsnes AS

Org nr991 429 689
Telefon911 56 355
AdresseFløda 66, 6089 Sandshamn

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--482489428
Leder annen godtgjørelse--151511

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter14 00410 9937 3789 1035 815
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter14 00410 9937 3789 1035 815
Varekostnad10 6126 2603 3794 9802 405
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader3 0233 3932 9072 4982 394
Herav kun lønn2 5252 8482 4692 1322 049
Ordinære avskrivninger96622
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader9261 2111 0611 035973
Driftsresultat−5651232558940
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt910998
Sum finansinntekter910998
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2922569140
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader2922569140
Resultat før skatt−586110−225079
Sum skatt00000
Ordinært resultat−586110−225079
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−586110−225079
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0000-
Sum anleggsmidler2718243112
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler27681012
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-121721-
Sum varige driftsmidler2718243112
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager6328915591 053644
Kundefordringer1 9635328541 3421 240
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 1225939811 4771 380
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post81658679298113
Sum Kasse/Bank/Post81658679298113
Sum omløpsmidler2 8352 1422 2182 8282 138
Sum eiendeler2 8622 1602 2432 8592 150
Aksje/Selskapskapital1 0001 0001 000750500
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 0001 0001 000750500
Sum opptjent egenkapital−4541322244−463
Annen egenkapital01322244-
Sum egenkapital5461 1321 02279437
Sum avsetninger til forpliktelser0000-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--198323448
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00198323448
Gjeld til kredittinstitusjoner27573---
Leverandørgjeld1 512457289868770
Skyldig offentlige avgifter249167392343395
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld280331342531499
Sum kortsiktig gjeld2 3151 0281 0231 7421 664
Sum gjeld2 3151 0281 2212 0652 112
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 8622 1602 2432 8592 150
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Vebjørn Strømsnes AS

Org nr 991 429 689

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo