Proff
Proff

Verdipapirfondet Sparebank 1 Aksje

Org nr929 594 711
AdresseHaakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-12
Startdato

01.01.2022

Sluttdato

31.12.2022

LEDERLØNN

2022-12
ValutaNOK
Lønn-
Leder annen godtgjørelse-

RESULTATREGNSKAP

2022-12
ValutaNOK
Sum salgsinntekter-
Annen driftsinntekt37 234
Sum driftsinntekter37 234
Varekostnad-
Beholdningsendringer-
Lønnskostnader-
Herav kun lønn-
Ordinære avskrivninger-
Nedskrivning-
Andre driftskostnader116
Driftsresultat37 118
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-
Inntekt på investering i datterselskap-
Sum annen renteinntekt362
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-
Sum annen finansinntekt-
Sum finansinntekter362
Nedskrivning fin. anleggsmidler-
Sum annen rentekostnad1 485
Andre finanskostnader-
Sum annen finanskostnad-
Sum finanskostnader1 485
Resultat før skatt35 996
Sum skatt56
Ordinært resultat35 940
Ekstraordinære inntekter-
Ekstraordinære kostnader-
Skatt ekstraordinært-
Årsresultat35 940
Ordinært utbytte-
Ekstraordinært utbytte-
Tilleggsutbytte-
Sum utbytte-
Konsernbidrag-

BALANSEREGNSKAP

2022-12
ValutaNOK
Goodwill-
Sum immaterielle midler-
Sum anleggsmidler4 510 649
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-
Maskiner/anlegg/biler-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-
Sum varige driftsmidler-
Aksjer/Investeringer i datterselskap-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-
Investeringer i aksjer og andeler4 510 649
Andre fordringer-
Sum finansielle anleggsmidler4 510 649
Sum varelager-
Kundefordringer-
Konsernfordringer-
Sum fordringer3 016
Sum investeringer-
Kasse/Bank/Post40 144
Sum Kasse/Bank/Post40 144
Sum omløpsmidler43 160
Sum eiendeler4 553 809
Aksje/Selskapskapital4 559 449
Annen innskutt egenkapital-
Sum innskutt egenkapital4 514 880
Sum opptjent egenkapital35 940
Annen egenkapital35 940
Sum egenkapital4 550 820
Sum avsetninger til forpliktelser-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-
Langsiktig konserngjeld-
Ansvarlig lånekapital-
Sum annen langsiktig gjeld-
Annen langsiktig gjeld-
Sum langsiktig gjeld0
Gjeld til kredittinstitusjoner-
Leverandørgjeld-
Skyldig offentlige avgifter-
Ordinært utbytte-
Ekstraordinært utbytte-
Tilleggsutbytte-
Sum utbytte-
Kortsiktig konserngjeld-
Annen kortsiktig gjeld2 933
Sum kortsiktig gjeld2 989
Sum gjeld2 989
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 553 809
Garantistillelser-
Pantstillelser-
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Verdipapirfondet Sparebank 1 Aksje

Org nr 929 594 711

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo