Proff
Proff

Verdipapirfondet Sparebank 1 Utbytte

Org nr911 777 258
AdresseHaakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt76----
Sum driftsinntekter76312 113126 586144 554−48 433
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader13 017----
Driftsresultat−12 941299 605116 198133 737−62 743
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt49 868----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt101 294----
Sum finansinntekter151 162----
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader19 513----
Sum annen finanskostnad19 513----
Sum finanskostnader94 293----
Resultat før skatt43 928299 605116 198133 737−62 743
Sum skatt4 6455105651 227885
Ordinært resultat39 284----
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat39 284299 095115 633132 509−63 628
Ordinært utbytte6 123----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte6 123----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler1 440 968----
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1 440 968----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler1 440 968----
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1421 90424328436
Sum investeringer-1 377 642968 965897 006870 936
Kasse/Bank/Post79 92766 85937 76038 63055 889
Sum Kasse/Bank/Post79 927----
Sum omløpsmidler80 0701 446 4051 006 968935 664927 261
Sum eiendeler1 521 0371 446 4051 006 968935 664927 261
Aksje/Selskapskapital1 147 1601 083 626657 547--
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital950 161905 699534 171576 557697 686
Sum opptjent egenkapital569 645530 362467 415356 182225 673
Annen egenkapital569 645530 362467 415356 182225 673
Sum egenkapital1 519 8061 436 0611 001 586932 739923 359
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld0----
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte6 123----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte6 123----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 231----
Sum kortsiktig gjeld1 231----
Sum gjeld1 23110 3445 3822 9263 902
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 521 0371 446 4051 006 968935 664927 261
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Verdipapirfondet Sparebank 1 Utbytte

Org nr 911 777 258

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo