Proff
Proff

Verdipapirfondet SR-Bank 50

Org nr811 777 242
AdresseHaakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt37 928----
Sum driftsinntekter37 92863 83950 95361 708−6 686
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader5 140----
Driftsresultat32 78857 48344 44456 121−12 825
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt10 859----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt24 618----
Sum finansinntekter35 478----
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader1 457----
Sum annen finanskostnad1 457----
Sum finanskostnader47 450----
Resultat før skatt20 81557 48344 44456 121−12 825
Sum skatt3 633467782 232830
Ordinært resultat17 182----
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat17 18257 01644 36753 889−13 654
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler572 509----
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler572 509----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler572 509----
Sum varelager-----
Kundefordringer----0
Konsernfordringer-----
Sum fordringer6 056612463962259
Sum investeringer385 531941 188728 238618 937461 961
Kasse/Bank/Post14 90126 04812 8707 28161 234
Sum Kasse/Bank/Post14 901----
Sum omløpsmidler406 488967 848741 572627 180523 454
Sum eiendeler978 997967 848741 572627 180523 454
Aksje/Selskapskapital942 316942 357459 682--
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital794 148796 095545 324472 439419 108
Sum opptjent egenkapital182 151164 969186 279147 91397 923
Annen egenkapital182 151164 969186 279147 91397 923
Sum egenkapital976 299961 064731 603620 351517 031
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld0----
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld538----
Sum kortsiktig gjeld2 698----
Sum gjeld2 6986 7859 9686 8296 423
SUM EGENKAPITAL OG GJELD978 997967 848741 572627 180523 454
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Verdipapirfondet SR-Bank 50

Org nr 811 777 242

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo