Proff
Proff

Vorma Økonomi og Regnskap SA

Org nr971 455 012
AdresseRådhusgata 22, 2150 Årnes

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--777794770
Leder annen godtgjørelse--400

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter17 32917 06716 78415 80416 104
Annen driftsinntekt78446312
Sum driftsinntekter17 40717 11116 79015 80816 116
Varekostnad-05013
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader12 92012 98612 28111 54911 046
Herav kun lønn10 57010 49310 0119 4919 394
Ordinære avskrivninger2426293028
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 5284 3304 2204 1494 095
Driftsresultat−65−23125679933
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt414191720
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt222--
Sum finansinntekter615211720
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2210111212
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader2210111212
Resultat før skatt−81−22626684942
Sum skatt−14−466221224
Ordinært resultat−68−18020463717
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−68−18020463717
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler10688382524
Sum anleggsmidler146153129145147
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler406491119123
Sum varige driftsmidler406491119123
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer2 9682 8062 4772 2663 575
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3 8754 1793 3683 5244 925
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 6272 9833 6062 6471 418
Sum Kasse/Bank/Post3 6272 9833 6062 6471 418
Sum omløpsmidler7 5027 1636 9756 1716 343
Sum eiendeler7 6497 3157 1046 3166 490
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital6969706968
Sum innskutt egenkapital6969706968
Sum opptjent egenkapital2 9022 9693 1462 9412 876
Annen egenkapital2 9022 9693 1462 9412 876
Sum egenkapital2 9713 0383 2153 0102 945
Sum avsetninger til forpliktelser----0
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld4002487599285
Skyldig offentlige avgifter1 7551 6591 5161 1231 144
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 5182 3672 2232 0611 977
Sum kortsiktig gjeld4 6784 2773 8893 3063 545
Sum gjeld4 6784 2773 8893 3063 545
SUM EGENKAPITAL OG GJELD7 6497 3157 1046 3166 490
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Vorma Økonomi og Regnskap SA

Org nr 971 455 012

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo