Airport Coordination Norway AS

Org nr 980 368 009
Flyporten, 2060 Gardermoen

Signatur

  • I fellesskap av enten styrets formann og et styremedlem valgt av
  • klasse A, eller styrets nestformann og et styremedlem valgt av klasse
  • B eller 3 styremedlemmer, hvorav minst ett styremedlem fra hver
  • aksjeklasse.
Kilde: Brønnøysundregistrene

Aksjonærer

Navn Ant aksjer Andel
AVINOR AS 50 50%
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 20 20%
Scandinavian Airlines System 20 20%
WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS 10 10%
Sist oppdatert 2019