Asta Odland Torsnes Bo og Helse

Org nr 956 583 004
Gamleveien 49, 4018 Stavanger

Roller

Daglig leder Asta Torsnes (f 1941)
Innehaver Asta Torsnes (f 1941)
Kilde: Brønnøysundregistrene