Båtklubben Terna

Org nr 983 658 334
7300 Orkanger

Roller

Styrets leder Johan Richard Kielland Hovsbakken (f 1946)
Nestleder Helge Meyer (f 1951)
Styremedlem Per Holt (f 1951)
Styremedlem Turid Størseth Husdal (f 1959)
Styremedlem Jon Sigurd Ålberg (f 1946)
Styremedlem Ole Johan Hansen (f 1953)
Kilde: Brønnøysundregistrene