Bredt Spekter AS

Org nr 819 959 862

Roller

Styrets leder Ragnhild Reknes Kjelby (f 1981)
Styremedlem Trygve Wergeland (f 1991)
Styremedlem Bjørnar Reknes (f 1978)
Styremedlem Elisabeth Wergeland (f 1994)
Kilde: Brønnøysundregistrene

Signatur

  • Styrets medlemmer hver for seg.
  • Ragnhild Reknes Kjelby
  • Trygve Wergeland
  • Bjørnar Reknes
  • Elisabeth Wergeland
Kilde: Brønnøysundregistrene

Aksjonærer

Navn Ant aksjer Andel
Bjørnar Reknes 25 12,5%
Bjørnar Reknes 25 12,5%
Elisabeth Wergeland 25 12,5%
Elisabeth Wergeland 25 12,5%
Øvrige Aksjonærer 100 50%
Sist oppdatert 2018