Buskerud fylkeskommune Sentraladministrasjon

Org nr 974 644 614

Roller

Daglig leder Kjersti Bærug Hulbak (f 1955)
Kontaktperson Roger Ryberg (f 1952)
Kilde: Brønnøysundregistrene