Dalsletta barnehage SA

Org nr 958 973 594

Signatur

  • Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Kilde: Brønnøysundregistrene