Dynamisk Sportsskyting Norge

Org nr 988 539 155

Roller

Kontaktperson Anders Christiansen (f 1983)
Styrets leder Anders Christiansen (f 1983)
Nestleder Ann-Cathrin Hansen (f 1982)
Styremedlem Nils Einar Eide (f 1976)
Styremedlem Bjørn Terje Lindblad (f 1965)
Styremedlem Bjørn Roar Martinussen (f 1975)
Kilde: Brønnøysundregistrene