Eltek AS

Org nr 977 529 964

Roller

Daglig leder Colin William Howe (f 1963)
Styrets leder Kelvin Yen-Wen Huang (f 1964)
Styremedlem Ulf Ellingsen (f 1960)
Styremedlem Willy Høydal (f 1971)
Styremedlem An Cheng (f 1964)
Styremedlem Chin-Tang Lee (f 1961)
Varamedlem Per Gunnar Skråmo (f 1967)
Varamedlem Geir Waaler (f 1969)
Varamedlem Ørjan Skauge (f 1974)
Revisor Pricewaterhousecoopers AS
Kilde: Brønnøysundregistrene

Signatur

  • Daglig leder og styrets leder i fellesskap eller daglig leder og ett
  • aksjonærvalgt styremedlem i fellesskap eller to aksjonærvalgte
  • styremedlemmer i fellesskap.
Kilde: Brønnøysundregistrene

Aksjonærer

Navn Ant aksjer Andel
Deltronics (netherlands) B.V. 93531101 100%
Sist oppdatert 2018