Fjordkraft Holding ASA

Org nr 920 153 577

Signatur

  • Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Daglig leder og styrets
  • leder i fellesskap. Daglig leder og to styremedlemmer i fellesskap.
Kilde: Brønnøysundregistrene

Aksjonærer

Navn Ant aksjer Andel i %
Bkk AS 51044895 48.85%
Skagerak Energi AS 50154984 48%
Statkraft Industrial Holding AS 3296337 3.15%
Sist oppdatert 2017

6 siste kunngjøringer

22.05.2018 Godkjente årsregnskap
03.04.2018 Fullmakt erverv av egne aksjer
03.04.2018 Fullmakt kapitalforhøyelse
03.04.2018 Endring av styre
16.03.2018 Fullmakt erverv av egne aksjer
20.12.2017 Nyregistrering

Vis alle kunngjøringer

Kilde: Brønnøysundregistrene