Foreningen Salongen.no

Org nr 912 333 515

Roller

Kontaktperson Hilde Vinje (f 1989)
Styrets leder Alexander Myklebust (f 1988)
Nestleder Vilde Andrea Pettersen (f 1989)
Styremedlem Clemet Askheim (f 1983)
Styremedlem Bård Hobæk (f 1983)
Styremedlem Hilde Vinje (f 1989)
Styremedlem Aurora Jacobsen Evenshaug (f 1992)
Kilde: Brønnøysundregistrene