Fortum Markets AS

Org nr 981 219 082
Følg bedriften:
Rådm Siras v 1, 1712 Grålum

Vi er et ledende energiselskap i Norden og andre deler av Østersjøområdet. Vi produserer, distribuerer og selger elektrisitet og varme, drifter og vedlikeholder kraftverk og andre industrianlegg samt leverer energirelaterte tjenester. Våre aksjer er notert på Helsingforsbørsen. Det gjennomsnittlige antallet ansatte er 9 000. Fortum Markets AS tilbyr et bredt utvalg av konkurransedyktige strømavtaler til husholdninger og bedrifter over hele Norge.

Roller

Daglig leder Kenneth Stokke (f 1980)
Styrets leder Jostein Lindbo (f 1980)
Styremedlem Knut Braathen (f 1960)
Styremedlem Frode Otnes (f 1972)
Styremedlem Eeva Helena Wetterstrand (f 1976)
Revisor Deloitte AS
Regnskapsfører Tmf Norway AS
Kilde: Brønnøysundregistrene

Signatur

  • To styremedlemmer i fellesskap, eller daglig leder og ett styremedlem
  • i fellesskap.
Kilde: Brønnøysundregistrene

Aksjonærer

Navn Ant aksjer Andel
Fortum Holding B.V. 20002 100%
Sist oppdatert 2019