Fredrikstad kommune Seksjon Utdanning og Oppvekst

Org nr 974 766 337
Nygaardsgata 16, 1606 Fredrikstad

Roller

Daglig leder Nina Tangnæs Grønvold (f 1969)
Kontaktperson Jon-Ivar Nygård (f 1973)
Kilde: Brønnøysundregistrene